تبلیغات
هیأت مذهبی، فرهنگی علمدار کربلا شهرستان خدابنده - سخنان کوتاه و جالب
 
هیأت مذهبی، فرهنگی علمدار کربلا شهرستان خدابنده
مطالب وبلاگ هر هفته یک یا دو بار به روز رسانی می شود !
درباره وبلاگ


این وبلاگ شامل شامل :
اطلاعات کامل از برنامه ها ، مراسمات و اهداف هیئت
و همچنین برخی از مطالب و ... فرهنگی، سیاسی ، و اجتماعی می باشد

آدرس سایت هیئت:
www.a82.ir

مدیر وبلاگ : دست به قلم
سه شنبه 6 فروردین 1392

جبران خلیل جبران, سخن بزرگان, جملات قصار

     آدم ها در اصل توان تحمل خوشبختی را ندارند ، طالبش هستند ، بی تردید ،
    ولی همین که بهش برسند ،
    حرص و جوش می زنند و خواب چیزهای دیگری را می بینند .
    باغ گذر - مارگریت دوراس
*********سخن بزرگان*********
    افتادگی یا گردن نهادن و خشنود بودن و یا هرچه می خواهید نامش را بگذارید،
    نشانه سستی و درماندگی است...
    جین وبستر
*********سخن بزرگان*********
    دوستان در زندان به كار آیند كه بر سر سفره،
    همه دشمنان دوست نمایند.
    سعدی
*********سخن بزرگان*********
    چه شادی هایی كه زیر پای انسانها سركوب شدند،
    زیرا بیشتر افراد به آسمان توجه دارند و آنچه را كه زیر پاهایشان است نادیده می گیرند.
    گوته
*********سخن بزرگان*********
    اگر می دانستید كه یك محكوم به مرگ هنگام مجازات تا چه حد آرزوی بازگشت به زندگی را دارد،
    آنگاه قدر روزهایی را كه با غم سپری می كنید، می دانستید...
    بوعلی سینا
*********سخن بزرگان*********
    چهره ی خود را به سوی خورشید بگردان،
    آن گاه تمام سایه ها پشت سر تو خواهند افتاد...
    هلن كلر
*********سخن بزرگان*********
    آن چه امروز از آنِ شما است،
    یك روز به دیگری سپرده می شود...
    جبران خلیل جبران
*********سخن بزرگان*********
    ﺍﮔﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺧﻮﻳﺶ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﻣﻐﺰﺷﺎﻥ ﻳﻚﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻴﻮﻡ ﻣﻌﺪﻩ ﺷﺎﻥ ﺑﻮﺩ،
    ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻛﺮﻩ ﻱ ﺯﻣﻴﻦﺗﻌﺮﻳﻒ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺩﺍﺷﺖ...
    ﺁﻟﺒﺮﺕ ﺍﻧﻴﺸﺘﻴﻦ
*********سخن بزرگان*********
    ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺍﻧﺎ ﻛﻮﺷﺶ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻫﻤﺮﻧﮓ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎﺯﻧﺪ،
    ﺍﻣﺎ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ ﺳﻌﻲﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﻧﺪ.
    ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ، ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺩﻳﻮﺍﻧﮕﺎﻥﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ...
    ﺁﻧﺪﺭﻩ ﻣﻮﺭﻭﺍ
*********سخن بزرگان*********
    ﺍﻣﻴﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﺭﺯﻭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ
    ﻭ ﻋﺸﻖ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﮔﺮﻓﺘﻦﺍﺳﺖ.
    ﻓﺮﻧﺎﻧﺪﻭ ﭘﺴﻮﺍ
*********سخن بزرگان*********
    ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ، ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﻳﺪ،
    ﻭﻟﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﺭﻫﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ...
    ﭘﻴﺘﺮ ﻣﻚ ﻭﻳﻠﻴﺎم
*********سخن بزرگان*********
    ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺰﻩ ﺍﺵ ﺭﺍ ﻧﭽﺸﻴﺪﻩ ﻫﻮﺱ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ،
    ﺍﻣﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻳﻜﺒﺎﺭ ﻣﺰﻩ ﻧﻌﻤﺘﻲ ﺭﺍ ﭼﺸﻴﺪ،
    ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ...
    ﺟﻴﻦ ﻭﺑﺴﺘﺮ
*********سخن بزرگان*********
    ﺁﻥ ﭼﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﺑﺎ ﺷﺮﻡ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ...
    ﺑﻨﺠﺎﻣﻴﻦ ﻓﺮﺍﻧﻜﻠﻴﻦ
*********سخن بزرگان*********
    وقتی تمام ورق های دستتان نشان می دهند که بازنده اید ،
    تنها راه پیروزی شکست قوانین است .
    کتاب اوهام - پل استر
*********سخن بزرگان*********
    هرگز با احمق ها بحث نکنید.
    آنها اول شما را تا سطح خودشان پایین می کشند،
    بعد با تجربه ی یک عمر زندگی در آن سطح، شما را شکست می دهند!
    مارک تواین
*********سخن بزرگان*********
    آدم بدبین، سختی را در هر فرصتی می بیند،
    آدم خوش بین فرصت را در هر سختی.
    چرچیل
*********سخن بزرگان*********
    امید در زندگانی بشر به همان میزان اهمیت دارد که بال برای پرندگان.
    ویکتور هوگو
*********سخن بزرگان*********
    عشق عبارت است از وجود یک روح در دو کالبد؛
    عاملی است که دو تن را مبدل به فرشته واحدی می‌کند.
    ویکتور هوگو
*********سخن بزرگان*********
    چقدر عاقلند آنهایی که در عشق احمق اند.
    ویکتور هوگو
*********سخن بزرگان*********
    علت اینکه ما از موسیقی خوشمان می‌آید این است که در دنیای رؤیاهای خود فرو می‌رویم.
    سرشت‌های عالی، موسیقی را دوست می‌دارند،
    اما بهتر می‌دانند که از آن به عنوان ابزاری برای رسیدن به رؤیاهای خویش استفاده کنند.
    ویکتور هوگو
*********سخن بزرگان*********
    خنده حد فاصل میان انسانها را کم می کند.
    ویکتور هوگو
*********سخن بزرگان*********
    من اشخاص زنده را آنانی می دانم که مبارزه می کنند.
    بی مبارزه زندگی مرگ است.
    ویکتور هوگو
*********سخن بزرگان*********
    هر آموزشگاهی را که باز کنید، در زندانی را بسته اید.
    ویکتور هوگونوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
سه شنبه 15 خرداد 1397 03:10 ب.ظ
резинка для фитнеса львів
эспандер ленточный купить
фитнес резинки средней плотности
ефиктивна ди фитнес резинка
еупить фитнес резинки киев
силиконовая резинка для фитнеса
شنبه 22 اردیبهشت 1397 05:28 ق.ظ
займы онлайн украина
кредит онлайн украина
кредит на карту без звонков украина
деньги быстро на карту
кредиты на карту онлайн украина
онлайн кредит на карту круглосуточно без отказа
швидко гроші на картку
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 05:20 ب.ظ
фитнес резинка цена
резинки для фитнеса днепр
abnytchtpbyrb
резинки для фитнеса одесса
фитнес резикни
جمعه 13 مرداد 1396 06:28 ق.ظ
It's an amazing piece of writing designed for all the internet users; they will take advantage from it I am sure.
جمعه 6 مرداد 1396 10:10 ب.ظ
Greetings! Very useful advice in this particular post! It is
the little changes which will make the largest changes.
Thanks for sharing!
یکشنبه 21 خرداد 1396 11:15 ق.ظ
I'm truly enjoying the design and layout of your site.
It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme?

Great work!
سه شنبه 2 خرداد 1396 06:54 ب.ظ
Hi there! This post could not be written much better!

Going through this post reminds me of my previous roommate!
He continually kept preaching about this. I most certainly will send this article to him.
Fairly certain he's going to have a very good read. Many thanks for sharing!
شنبه 30 اردیبهشت 1396 04:20 ق.ظ
It's appropriate time to make some plans for the future and it's time to be happy.
I've read this post and if I could I wish to suggest you
some interesting things or suggestions. Maybe you could write next articles referring to
this article. I want to read even more things about it!
چهارشنبه 23 فروردین 1396 11:32 ق.ظ
I always used to read paragraph in news papers but now as I
am a user of net so from now I am using net for
articles or reviews, thanks to web.
چهارشنبه 23 فروردین 1396 07:49 ق.ظ
Just wish to say your article is as surprising. The clarity in your
submit is simply spectacular and that i can think you're a professional on this subject.
Well along with your permission allow me to clutch your
feed to stay up to date with imminent post. Thanks one million and please continue the rewarding work.
چهارشنبه 23 فروردین 1396 06:09 ق.ظ
Genuinely when someone doesn't be aware of afterward its up to other
viewers that they will assist, so here it occurs.
سه شنبه 15 فروردین 1396 03:37 ق.ظ
I was suggested this website by means of my cousin. I'm no longer sure whether or not this publish is written by way
of him as nobody else recognize such unique about my trouble.
You're amazing! Thanks!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

Get Flash Code

افسران جنگ سایبری